Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-settings.php on line 512 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-settings.php on line 527 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-settings.php on line 534 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-settings.php on line 570 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-includes/cache.php on line 103 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-includes/query.php on line 61 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web/wno402916/aha2010.no/wp-includes/theme.php on line 1109 a-ha - Avskjedsturné » Mer om a-ha-stipendet
søndag, april 18th, 2010
aft01778020

Morten og Magne under kunngjøringen av a-ha-stipendet

De fire artistene som til slutt får a-ha-stipendet kan ikke bruke pengene til hva som helst. Her er retningslinjene for stipendet.

Retningslinjer
A-ha stipendet utdeles i forbindelse med bandets avskjedsturné sommeren og høsten 2010. Som den eneste virkelig store internasjonale musikksuksessen fra Norge ønsker a-ha i samarbeid med VG å sette fokus på noen utvalgte artister og behovet for å hjelpe frem våre beste talenter på vei mot en internasjonal karriere. Det er få eksisterende muligheter for å få hjelp til å finansiere et eksportfremstøt, og de fleste støtteordningene som finnes er primært opprettet for å hjelpe artister som enda ikke er etablert nasjonalt. Gjennom å bidra med private midler vil a-ha utfordre myndighetene til å betrakte musikkeksport også i et næringsmessig perspektiv og erkjenne at vi har et uutnyttet eksportpotensial. Satsing på et internasjonalt nivå er kostnadskrevende, og det er et behov for å støtte våre beste talenter over tid dersom vi skal få forløst dette potensialet.

Stipendet skal tildeles fire artister som velges fra hver sin landsdel. Stipendet har til formål å stimulere karrierene til de utvalgte artistene med et endelig mål om artistisk og forretningsmessig fremgang også utenfor Norge. Stipendet består av følgende elementer for hver av vinnerne:

- En million kroner som skal benyttes til karrierefremmende aktiviteter
- Annonseplass i VG til en verdi av en million kroner
- Invitasjon til å opptre som ”special guest” under en av a-has stadionkonserter sommeren 2010.

Vinnerne står fritt til å velge hvordan stipendet skal benyttes, så lenge det er i tråd med formålet. Relevante kostnader kan for eksempel være musikkinnspilling, markedsføringsaktiviteter, turnevirksomhet, utgivelse av musikk eller annet som fremmer karrieren. Vinnerne må imidlertid legge frem en prosjektplan med beskrivelse av planlagte aktiviteter, konkrete målsetninger, tidslinje og budsjett. Midlene kan benyttes både i inn og utland såfremt det endelige målet er eksportrettet. Pengene utbetales etter avtale når prosjektplanen er godkjent av a-has management. Det forutsettes at hovedtrekkene i planen følges, og det skal leveres en rapport når prosjektet avsluttes. Gramart vil være rapporteringsinnstans og har ansvaret for å påse at stipendet benyttes som forutsatt.

Det er ingen påmelding, kandidatene nomineres på fritt grunnlag av a-ha/a-has management i samråd med en rådgivende jury. Juryen velges av a-has management. Følgende retningslinjer legges til grunn for nomineringsprosessen og juryens vurderinger:
1. Det nomineres 2 kandidater fra hver landsdel. De fire landsdelene defineres for anledningen som

• Nord- og midtnorge (Trøndelagsfylkene og nordover)
• Vestnorge (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland)
• Sørnorge (Rogaland, Agderfylkene, Telemark)
• Østnorge (Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland)

Band med utenlandske medlemmer kan også vurderes dersom et eller flere sentrale medlemmer er norske.

2. Det legges vekt på at kandidatene har et kommersielt potensial også utenfor Norge. Appellen trenger allikevel ikke å være ”universell”. En god mulighet til å etablere seg på det skandinaviske markedet eller et stort potensial i en betydelig subkultur er for eksempel i tråd med formålet for stipendet.

3. For å komme i betraktning må artisten ha minst en albumutgivelse bak seg og ha tilgang på en organisasjon rundt seg som kan bistå i den videre karriereutviklingen.

4. Artister i alle karrierefaser vil i utgangspunktet bli vurdert, men det legges vekt på at de er i en god posisjon til å avansere, og at stipendet vil styrke muligheten til å nå et nytt publikum og nye markeder i betydelig grad.

5. Juryen vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til alle sider av artisten i sin vurdering, både det musikalske/kunstneriske, formidlingsevne, støtteapparat, gjennomføringsevne og annet som måtte være relevant . De har imidlertid et åpent mandat og står fritt til å legge mer eller mindre vekt på de ulike faktorene i sin helhetsvurdering.

6. A-ha vil i samråd med juryen velge sin vinnerkandidat fra hvert distrikt. I tillegg får publikum anledning til å stemme frem sin favoritt gjennom VG.

7. Stemmene vektes slik at a-ha/juryens vinner får 100 poeng og nr. to får 60. Publikums favoritt får også 100 poeng, og nr. to tildeles poeng mellom 0 og 100 i forhold til det prosentmessige antallet færre stemmer kandidaten fikk sammenlignet med favoritten. Juryens og folkets poeng sammenstilles, og kandidaten med flest poeng vinner. Ved stemmelikhet vil a-has favoritt trekke det lengste strået.

8. Vinneren må presentere en prosjektplan med mål, strategi, budsjett og tidslinje for bruk av stipendmidlene til a-has management som vil kontrollere at midlene disponeres i tråd med formålet. Pengene utbetales etter avtale når planen er godkjent. Bruken av annonseplassen avtales direkte med oppgitt kontaktperson i VG. Vinneren skal presentere en skriftlig rapport og et revidert regnskap når planen er gjennomført. Oppfølgingen av vinneren foretas av Gramart som også er rapporteringsinstans.

9. Bandet skal oppnevne en kontaktperson som a-ha management skal godkjenne og som de/Gramart forholder seg til. Vedkommende er ansvarlig for å levere prosjektplan og rapporter, og for at midlene benyttes som forutsatt. Kontaktpersonen kan gjerne være artistens manager. Dersom kontaktpersonen byttes ut i løpet av prosjektperioden må dette straks meldes fra til Gramart. Den avtroppende kontaktpersonen er ansvarlig for å gjøre opp status og levere alle relevante dokumenter, filer og opplysninger videre til sin etterfølger.

10. Dersom vinneren er et band og ikke en soloartist, så forutsettes det at bandet drives som et registrert firma. Stipendet utbetales til og følger firmaet selv om besetningen i bandet endrer seg. Bandet forplikter seg til å gjøre en intern avtale som regulerer disponering av midlene dersom ett eller flere av medlemmene faller fra uten at bandet oppløses.

11. Dersom artisten/bandet legger opp i løpet av prosjektperioden skal bruken av stipendmidlene opphøre straks det blir klart at en avslutning av karrieren er nært forestående. Kontaktpersonen skal straks varsle Gramart og rapport/regnskap skal lages for de midlene som er benyttet. Det resterende beløpet returneres etter anvisning fra a-ha management.

12. Vinneren forplikter seg ikke til noe annet enn å følge de oppgitte retningslinjene som er nevnt over.
Det må presiseres at stipendet er privatfinansiert og at de nominerte til syvende og sist velges ut på bakgrunn av a-has egne vurderinger. Retningslinjene er dermed veiledende og ligger til grunn for den rådgivende juryens arbeid.

Del:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
Skriv en kommentar